Vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se podíleli na unikátním výzkumu možností zdravotní prevence ryb v intenzivních chovech. Ryby, chované oproti přírodnímu prostředí v mnohem vyšších hustotách obsádek mohou trpět určitým „diskomfortem“ a stresem, který se projeví na jejich zdravotním stavu a následně i „welfare“. Vědci ale přišli na to, že pokud je ve vodě přítomný určitý druh látek, konkrétně fulvokyselin, významně to zlepšuje imunitní reakci ryb a schopnost bránit se škodlivým faktorům. Výsledky výzkumu mohou mít do budoucna velký hospodářský význam.

Intenzivním chovům ryb odborníci předpovídají velkou budoucnost jako jednomu z možných pilířů výživy stále početnější lidské populace zejména v některých asijských zemích. Problém ale spočívá právě v tom, jak zajistit, aby si ryby, chované v těchto systémech, udržely dobrý zdravotní stav a tedy i kvalitu masa. 

Nedávná studie Dr. Thory Lieke, která působí na Fakultě rybářství a ochrany vod JU, a Dr. Thomase Meinelta z IGB Berlín přitom naznačila jednu z možností, jak takovým rybám (s nadsázkou řečeno) zajistit kvalitní zdravotní prevenci. V přírodě totiž ryby nežijí v úplně čisté vodě, ale jsou vystaveny řadě přírodních látek, včetně takzvaných fulvokyselin. Tyto látky vznikají zejména rozpadem rostlinného materiálu a jsou obsaženy například v rašeliništích. Pokud se dostanou ve větším množství do vodních toků a nádrží, zbarvují vodu do hněda.

Vědci v již zmíněné studii vystavili ryby (konkrétně pstruha duhového) v intenzivním chovu právě vlivu fulvokyselin. A přitom zjistili, že když se huminové látky nacházejí ve vodě v určité koncentraci, významně to ovlivňuje slizniční imunitu pstruhů. „Jejich sliznice je odolnější vůči vnějším vlivům,“ řekl portálu ScienceZoom jeden ze spoluautorů studie Vlastimil Stejskal. Ryby vystavené fulvokyselinám měly například o více než 40 % zvýšenou ochranu proti rybímu patogenu Yersiniaruckeri. 

Podle doktora Stejskala se přitom ukázalo, že „koupel“ ryb ve vodě s určitou koncentrací fulvokyselin je pro zdraví pstruhů překvapivě přínosnější, než kdyby tyto látky pstruzi konzumovali. „Když jsme dříve přidávali huminové látky přímo do rybího krmiva, zdaleka tak pozitivní účinek to nemělo,“ uvedl Vlastimil Stejskal.

Hlavní autorka studie Thora Lieke podle něj spolupracuje s německou firmou, která doufá v brzké využití výsledků přímo v praxi. I když jsou fulvokyseliny jednou (nikoliv jedinou) ze zkoumaných možností, jak zvýšit odolnost ryb ve velkochovech, výzkum účinků fulvokyselin pro slizniční imunitu ryb je celosvětově první dokončenou studií svého druhu. Výsledky byly proto zveřejněny v časopise Journal of Hazardous Materials a jsou shrnuty i v informativní videu. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgHDUN4Bzt0&t=3s.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389424003169?via%3Dihub

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30