Důležitou odbornou konferencí uzavírá Zdravotně sociální fakulta JU unikátní projekt podpory těch, kdo se v Česku starají o své nemocné, postižené či umírající příbuzné. V rámci tříletého projektu se výzkumníci snažili najít ideální způsob, jakým by stát, obec i neziskové informace mohly nejlépe pomoci neformálním rodinným pečovatelům. Výsledky ukazují, že pečovatelé někdy řeší potíže, o kterých zbytek populace nemá ani tušení. A je v zájmu celé společnosti, aby pečovatelům v maximální možné míře pomáhala.

Takzvané domácí či rodinné pečovatelství se pomalu, ale jistě stává jednou z hlavních výzev 21. století. Jak populace obecně stárne, roste i počet lidí, kteří potřebují zdravotní a sociální pomoc. A ukazuje se přitom, že „není v silách státu“, aby tuto péči do budoucna zajišťoval pouze ve svých zařízení. Výrazně levnější a také efektivnější způsob péče o seniory, nemocné či postižené, představuje právě takzvané domácí pečovatelství.

Manželky se doma starají o své nemocné či umírající partnery nebo naopak, ženy či muži pečují o nemocné či postižené děti. Jedná se často ze strany pečovatelů o enormní emoční, psychické i fyzické nasazení, pro stát i ošetřované je to ale většinou účinnější a výhodnější typ péče než je péče ústavní.

„Význam domácích pečovatelů bude do budoucna určitě růst a my se na to musíme po všech stránkách připravit,“ řekla portálu ScienceZoom Iva Brabcová ze Zdravotně sociální fakulty JU. Fakulta je hlavním garantem tříletého projektu s názvem „Možnosti multidisciplinární podpory neformálních (rodinných) pečovatelů“, zaměřeného právě na domácí pečovatelství.

Podle Ivy Brabcové se pečovatelé potýkají jak třeba s problémy s uvolněním ze zaměstnání kvůli péči o příbuzné, kteří náhle onemocněli, tak s vlastními „zdravotně-sociálními“ obtížemi. „Třeba se velmi často stává, že když zemře jeden z partnerů, o kterého se ten druhý dlouho staral, ve velmi krátké době vážně onemocní i pečovatel či pečovatelka,“ uvedla Iva Brabcová.

Lidé by proto měli mít dostatek informací o tom, kde a jak mohou v takových případech najít odbornou pomoc či jak se zhoršení svého zdravotního stavu po smrti preventivně bránit.

Velkou výzvou do budoucna je také třeba pomoc lidem, kteří od dětství trpí psychickým či fyzickým postižením (nebo jejich kombinací) a přecházejí do dospělosti. Podpora péče o takové lidi je totiž mnohem složitější a obtížnější než v případě dětí.

Nejrůznějších problémů, s kterými se pečovatelé potýkají, ale existuje celá řada. Projekt je shrnuje, pojmenovává a snaží se najít možnosti jejich řešení. Unikátní je navíc jak ve svém rozsahu, tak zapojením různých partnerů přímo z praxe. „Nejde o žádné teorizování, ale o využití poznatků organizací, které mají s neformálními pečovateli a jejich problémy přímou zkušenost z praxe,“ uvedla Iva Brabcová.

Závěry projektu představí jeho autoři a partneři 12. října 2023 na konferenci v českobudějovickém hotelu Clarion. Konference (a v tom je opět unikátní) je otevřena jak odborníkům, tak široké veřejnosti. K důležitým informacím a poznatkům tam tak mohou přijít nejen odborníci, ale i přímo domácí pečovatelé či ti, které tato forma rodinné péče čeká či může čekat v budoucnosti.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30