Válka na Ukrajině, změny cen energií a další turbulentní události znovu zvýšily pro obchodníky a podnikatele riziko případné ztráty při uzavírání obchodu v cizí měně. Kurz měny se zvlášť v politicky nestabilních oblastech může rychle měnit, což představuje hrozbu, že se původně výhodný obchod stane prodělečným. Aby čeští podnikatelé snížili toto stále narůstající riziko na minimum, mohou využívat unikátní aplikaci E-start, vyvinutou vědci z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.

Aplikace je určena pro obchodníky z malých a středních podniků, často i startupů, kteří potřebují vědět, o kolik peněz mohou přibližně přijít tím, že uzavřou obchod v cizí měně. Obchodník či výrobce tak lépe odhaduje riziko, které pak může zahrnout do své marže a podnikatelského plánování.

I v Česku je totiž poměrně běžné, že silný zahraniční partner nabídne české firmě obchod či zakázku, ovšem za podmínky plateb v tak exotických měnách jakými jsou například brazilský real nebo mongolský tugrik. A záleží na obchodníkovi, aby zvážil, zda se mu vyplatí jít do rizika výrazné změny kurzu těchto měn od doby uzavření obchodu po jeho ukončení.

„Naše aplikace uživateli pomůže kvantifikovat kurzové riziko, a to pomocí dvou ukazatelů. Jednak vám řekne, co se vaší pohledávce a závazku, které právě s partnerem v cizí měně uzavíráte, historicky nejhoršího stalo a dále částku, kterou ztráta historicky překročila ve 30, 10, 5 a 1 procentu případů,“ řekla portálu ScienceZoom Martina Krásnická, spoluautorka aplikace z EF JU.

E-start dále predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení do budoucna, pokud v době zaplacení bude obchodník převádět částku zpět například do českých korun. Důležité ale je, že uživatel celého systému nedostává pouze nějaké obecné informace o možném kurzovém riziku. Aplikace mu vypočítá riziko na konkrétní částku, kterou do ní zadal, tedy mu konkrétně sdělí, o kolik peněz by teoreticky mohl při uzavření obchodu v cizí měně přijít (nebo naopak). Systém pracuje s 32 různými měnami, které její uživatel může libovolně kombinovat. Nejde tedy o snížení rizika změny kurzu vůči české koruně.

Z uvedených informací vyplývá, že při vývoji aplikace museli její autoři využít různé metody statistiky, výpočetních technologií i znalostí toho, jak se kurzy měn měnily v minulosti. Dalším spoluautorem „E-startu“ je jeden z nejcitovanějších evropských statistiků, profesor František Mrkvička z katedry aplikované matematiky a informatiky EF. Ten přišel s řadou metod, jak odhad kurzové ztráty vypočíst. Celý systém musel projít důležitou testovací fází.

Výsledkem je každopádně aplikace, která velmi jednoduchým a přitom sofistikovaným způsobem poskytuje český firmám něco jako „předpověď počasí“ v oblasti obchodů v cizí měně. Podoba portálu vznikala za spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou  CzechTrade a portálem BusinessInfo.cz. Právě na tomto portálu mohou také zájemci aplikaci najít.

Projekt podpořila agentura TAČR.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30