Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity se v poměrně krátké době může pochlubit tím, že její zástupce byl vybrán na prestižní setkání laureátů Nobelovy ceny s nejlepšími mladými vědci v německém Lindau. Po Jiřím Kratochvílovi z katedry fyziky PřF JU, kterému se tohoto ocenění dostalo před čtyřmi lety, tentokrát přišla pozvánka na stejnou akci světového významu Vedraně Šlipogor z katedry zoologie. Účast obou vědců na prestižním setkání s „Nobelisty“ je mimo jiné důkazem toho, že Jihočeská univerzita zůstává atraktivním a vyhledávaným pracovištěm pro mladé vědce s velkým potenciálem do budoucna. A to i v případě těch zahraničních.

Tradice každoročního setkávání držitelů Nobelovy ceny s nadějnými mladými vědci z celého světa v Lindau sahá až do roku 1951. Během této doby se ze setkání vyvinulo jedinečné mezinárodní vědecké fórum, které je příležitostí pro výměnu názorů a informací jak mezi různými generacemi vědců, tak odborníky z různých oborů.

Do Lindau přijíždí každý rok 30 až 40 laureátů Nobelovy ceny, aby se setkali s další generací předních vědců, považovaných za nové vědecké naděje. Výběr je velmi pečlivý a úzký, na setkání dostane pozvánku jen kolem 600 studentů, doktorandů a post-doktorandů z celého světa. S nadsázkou by se dalo říci, že v Lindau se setkávají ti, co ve vědě něco velkého dokázali s těmi, u nichž se předpokládá, že něco dokáží. Každý účastník tohoto prestižní setkání pak zůstává doživotním stálým členem klubu Lindau Alumni Network.

Před čtyřmi lety se do této prestižní společnosti nejúspěšnějších mladých vědců dostal Jiří Kratochvíl z katedry fyziky PřF, letos uspěla Vedrana Šlipogor z katedry zoologie PřF. Ta byla vybrána na setkání organizované ve dnech 25. až 30. června v oboru fyziologie a medicína.

Vedrana Šlipogor, Ph.D., působí jako postdoktorandka na Jihočeské univerzitě, kde se zabývá evolučními otázkami v oblasti behaviorální ekologie, komparativní kognitivní etologie a zejména výzkumu osobnosti zvířat a jejími souvislostmi s učením u primátů (kosmanů bělovousých) a podzemních hlodavců (rypošů lysých).

Dr. Šlipogor studovala v oboru molekulární biologie na univerzitě v chorvatském Záhřebu, účastnila se několika výzkumných stáží ve Francii a Rakousku a dvou terénních sezón v Brazílii. Doktorské stejně jako první postdoktorandské místo absolvovala na Vídeňské univerzitě v Rakousku, poté se přestěhovala do České republiky na postdoktorandský pobyt na JU. Na Jihočeské univerzitě se také podílí na výzkumu, vedení studentů a výuce. Za svůj výzkum získala Dr. Šlipogor několik postgraduálních stipendií a grantů, včetně postgraduálního stipendia L'ORÉAL-UNESCO Austria "For Women in Science".

Účast doktorky Šlipogor na setkání s laureáty Nobelovy ceny je nejen významným oceněním její dosavadní práce, ale také velkou reklamou pro Jihočeskou univerzitu a její Přírodovědeckou fakultu. Zvlášť když se jedná už o druhý podobný úspěch v krátké době. Účast na této prestižní akci nepochybně posílí pověst JU jako centra vědeckých talentů a excelentního výzkumu.

„To, že se Vedrana se svou žádostí kvalifikovala na toto prestižní setkání, je výsledkem její skvělé práce a velmi aktivního přístupu. Věřím, že to pomůže i fakultě a její pověsti pracoviště, které je atraktivní pro takto úspěšné mladé lidi i ze zahraničí. Tedy to, že dokážeme takové vědce přilákat a nabídnout jim podmínky k tomu, aby se jim u nás dařilo,“ řekla portálu ScienceZoom vedoucí katedry zoologie PřF JU Martina Konečná. Podle ní může příklad Vedrany Šlipogor inspirovat i další mladé vědce a vědkyně, aby začali pracovat nebo se ucházeli o práci na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30