Odborníci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyvinuli papírové palety, které jsou oproti jiným paletám toho druhu velmi odolné a přitom i ekologické. Jejich postatou totiž není energeticky náročná recyklace, ale takzvaná „upcyklace“, tedy přeměna výrobku z jednoho druhu materiálu na jiný výrobek se stejnými kvalitativními vlastnostmi.  Palety, vyvinuté odborníky z JU, už byly úspěšně odzkoušené v distribuci potravin a mohou se stát v budoucnu důležitým prostředkem k ekologické přepravě potravinářského i spotřebního zboží.

Zvýšené nároky na přepravu přináší v dnešní době zejména rozvoj takzvané e-komerce, tedy obchodu přes internet, který zažil nevídaný rozmach i během nedávné pandemie onemocnění covid-19. Tak, jak se zvyšuje objem přepravovaného zboží, rostou i požadavky na vývoj obalových materiálů a přepravních prostředků, zejména pak palet, které by měly být lehké, dobře skladovatelné a přitom maximálně šetrné k životnímu prostředí.

A právě takové palety se podařilo vyvinout odborníkům z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. „Ta prvotní myšlenka přišla ve chvíli, kdy jsme začali hledat řešení, jak ekologicky nahradit stávající dřevěné palety a zároveň využít enormní množství odpadu z vlnité lepenky, který generují maloobchodní řetězce a internetoví prodejci zboží,“ řekl Radek Toušek z EF JU, jeden ze spoluautorů nové technologie.

Recyklace, kterou se dnes na svých výrobcích chlubí řada firem, totiž není vždycky pro přírodu tím nejlepším řešením. A to ani u vlnité lepenky, protože počet recyklačních cyklů je omezen a v určitém stádiu zpracování už není další recyklace možná. A tak zbývá jen skládkování nebo spalování odpadu.

„Aby se mohl papír či papírová lepenka recyklovat, vyžaduje to poměrně velké množství energie, která se musí někde vyrobit.  Zároveň se materiály k recyklaci často převážejí na dlouhé vzdálenosti, třeba i několik tisíc kilometrů,“ uvedl Radek Toušek.

Palety, vyvinuté odborníky z EF JU, jsou vyrobené trochu jinou technologií. Jsou založené na takzvané upcyklaci vstupního materiálu, to znamená znovupoužití odpadové vlnité lepenky. Místo toho, aby se lepenka recyklovala, je využita v původní „surové podobě“ jen pro jiný výrobek. „Takový postup upřednostňuje udržitelnost a ekologičnost výroby před konzumním přístupem, kdy jsou pro výrobu používány vždy nové materiály,“ uvedl Toušek.

Výsledkem je podle něj paleta, která váží pouhých 9 kg, ale má nosnost až 600 kg. S paletou může být manipulováno nízkozdvižnými i vysokozdvižnými paletovými vozíky bez omezení, takže je vhodná jak pro distribuční logistické procesy, tak také pro kombinovanou přepravu na velké vzdálenosti.

Důležitý ale zůstává především fakt, že na rozdíl od standardních papírových palet může být tato paleta využita vícenásobně. Když autoři technologie zkoušeli její využití při distribuci potravin  ve velkoobchodním skladě v Týně nad Vltavou, zvládla bez velké úhony až deset výměnných cyklů.  Velkou výhodou je také možnost velmi snadného a nákladově efektivního přizpůsobení velikosti palety konkrétním potřebám.

Podle autorů celého nápadu jde o zcela inovativní přístup pro využití odpadové vlnité lepenky, která by už nemohla být dále jinak recyklována kvůli nízké kvalitě papírových vláken. Takto lepenka ale poslouží k výrobě inovativní palety ještě pro několik dalších použití.

Otázkou samozřejmě zůstává praktické využité této technologie. Výhodou je nepochybně vysoká ekologičnost výroby, nízká hmotnost palet i nízké výrobní náklady. „Vše se ale točí kolem měnících se cen odpadního papíru, které byly jeden čas tak nízké, že dosahovaly záporných hodnot a za odevzdaný odpadní papír se ještě muselo platit. To se ale změnilo,“ uvedl Radek Toušek. O tom, jaký bude mezi firmami zájem o nákup „upcyklovaných“ papírových palet, tak podle něj rozhodne právě cenový vývoj papírového odpadu. Ekologičnost výroby oproti recyklaci je ale už dnes nesporná.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30