Takzvané transkulturní ošetřovatelství bude i v podmínkách České republiky nabývat na významu. V globálně propojeném světě musejí zdravotníci i lékaři stále častěji počítat s tím, že mohou zachraňovat zdraví a životy lidem z mnoha různých kultur i etnik. Proto i Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věnuje velkou pozornost právě tomu, aby se její absolventi a absolventky na takovou možnost připravili a dokázali s ní v budoucnu pracovat. Součástí tohoto programu je i úzká spolupráce s izraelskými kolegy, kteří mají s transkulturním ošetřovatelstvím bohaté zkušenosti.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity úzce spolupracuje zejména s izraelskou Wolfson Academic Nursing School (WANS), jejíž zástupci byli nedávno na fakultě na týdenní pracovní návštěvě. „S WANS vidíme velké možnosti ve společných výzkumných projektech, z nichž by mohly vzniknout i zajímavé publikace,“ uvedla proděkanka pro vědu a výzkum fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která je zároveň ředitelkou Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Od roku 2013 spolupracuje prof. Tóthová s bývalou ředitelkou WANS dr. Sarou Nissim v rámci Evropské asociace transkulturního ošetřovatelství. Spolupracovaly i při řešení mezinárodního výzkumného projektu a ze získaných výsledků mají i společné publikace, které byly publikovány v prestižních vědeckých časopisech.

„Znalosti z transkulturního ošetřovatelství mají velký význam pro budoucí sestry,“ řekla portálu ScienceZoom profesorka Tóthová. Společenskopolitické změny, které u nás nastaly v roce 1989, podle ní nastartovaly i změny v národnostní, kulturní a etnické struktuře populace. I do České republiky v posledních letech přicházejí lidé z různých států a kontinentů, kteří se v naší zemi dočasně nebo trvale usídlují.

„Tyto změny kladou určité nároky i na zdravotníky, neboť stále častěji se setkáváme ve zdravotnických zařízeních s pacienty, kteří jsou z jiného kulturního prostředí. Vlivem globalizace nám téměř před očima vyrůstá nový multikulturní svět,“ uvedla profesorka Tóthová.

Z tohoto důvodu musí být i budoucí sestra připravena k řešení specifických problémů jedinců z různých minoritních skupin jak ve zdraví, tak i v nemoci. „Abychom pochopily kulturní rozdíly, je nutné hluboko proniknout do ducha dané kultury, je nutné poznat postoje ovládající chování skupin i jednotlivců,“ řekla Tóthová.

Přípravě na takzvané transkulturní ošetřovatelství se proto ZSF JU věnuje dlouhodobě a s velkou pozorností. A příkladem je právě i spolupráce se široce respektovanou izraelskou Wolfson Academic Nursing School.

Ta vznikla v roce 1974 ve Wolfson Medical Center jako nezávislá veřejná škola založená ministerstvem zdravotnictví Izraele. V roce 1992 byla WANS přidružena k Tel Aviv University. Cíle WANS jsou v souladu se záměrem izraelského Ministerstva zdravotnictví, který směřuje ke snižování nerovností v oblasti zdraví.

Byly zde otevřeny jedinečné programy v ošetřovatelství, které odrážejí kulturní rozmanitost zdejší populace. Velkou část studentů totiž tvoří přistěhovalci. Právě z těchto důvodů je WANS pro ZSF JU z hlediska prohlubování koncepce transkulturního ošetřovatelství důležitým partnerem.

„V Izraeli totiž mají bohaté zkušenosti v ošetřovatelství nejen v rámci poskytování kulturně ohleduplné péče, jejíž aspekty odborníci z naší fakulty dlouhodobě zkoumají, ale také se vzděláváním sester z různého kulturního prostředí,“ uvedla profesorka Tothová.

Díky rozmanitosti své populace má Izrael nesmírně bohatou kulturu. Všichni příchozí si s sebou do Izraele přinesli vlastní kulturní a náboženské zvyklosti, takže obdobně jako Spojené státy americké se i Izrael stal jakýmsi tavicím kotlíkem zvyků a věrouk. Ve studijních programech na WANS se proto logicky více odráží koncepce kulturně diferencované péče.

To vše přináší vyučujícím z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče podněty ke spolupráci v různých tématech, kterým se na ZSF JU věnují. O konkrétních možnostech, jak je dál rozvíjet, budou diskutovat v Izraeli koncem ledna, kdy devět pedagogů ze ZSF JU navštíví své kolegy z WANS.

Poznatky ze svého pobytu v Českých Budějovicích, kde byli poprvé, nyní izraelští kolegové zpracují a při dalším setkání navrhnou, v jakých tématech lze společně pokračovat. „Cílem je rozvoj transkulturního ošetřovatelství, protože v Izraeli mají kulturně kompetentní péči na velmi vysoké úrovni a dosahují v této oblasti vynikajících výsledků. Ovšem stejně jako my se zaměřují také například na preventivní činnosti, takže máme v oblasti výzkumu hodně společných témat,“ vysvětlila profesorka Tóthová.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30