Děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity Rudolf Svoboda získal významný mezinárodní výzkumný grant Botstiber Institute for Austrian-American Studies. Botstiberský institut pro rakousko-americká studia (BIAAS) podporuje porozumění historickému vztahu mezi Spojenými státy a Rakouskem, včetně zemí bývalého habsburského impéria. Profesor Svoboda zaujal vedení tohoto široce respektovaného institutu svým projektem „Misionář Neumann mezi starým a novým světem (The Missionary Neumann between the Old and the New Worlds), zaměřený na odkaz misionáře J. N. Neumanna.

Záměrem projektu je zkoumat a následně představit konkrétní vazby mezi americkým a rakouským prostředím ve 30. a 40. let 19. století ve spojení právě s misionářem Neumannem. Právě obchody na misie ze zemí historického Rakouska do USA byly totiž ve 30. a 40. letech 19. století jedním z významných způsobů kontaktů mezi starým a novým světem.

Jedním z významných misionářů byl J. N. Neumann, který v rámci příprav na své misijní povolání a poté i při jeho vykonávání v USA, udržoval širokou síť vztahů s výraznou reflekcí v rakouském prostředí. Výstupy projektu děkana Svobody by proto měly jednoznačně pomoci porozumění historického vztahu mezi Rakouskem a Spojenými státy. Jedná se o téma dosud nezpracované, proto se dá očekávat, že výstupy z něj naleznou široký ohlas i v odborné veřejnosti.

Odchody na misie ve 30. a 40. letech 19. století byly jedním ze způsobů, kterým se převážně katolická a konzervativní společnost Rakouského císařství v čase po napoleonských válkách otevírala světu. Vedle podpory misií v Africe se staly nejfrekventovanějším cílem misijních aktivit Spojené státy americké, kde existovala řada katolických komunit, které měly nedostatek duchovních.

Misionáři, vysílaní do nového světa, zůstávali kvůli nutnosti kontinuální podpory ve stálém kontaktu se starým světem. Právě díky rozsáhlým kontaktům misionářů docházelo k oboustrannému procesu důležité kulturní výměny. Tento proces stál na reálných vazbách mezi konkrétními osobnostmi, náboženskými a jazykovými komunitami a v poslední řadě i mezi národy.

Jednou z nejznámějších postav výše zmíněného procesu kulturní výměny mezi starým a novým světem je i Jan Nepomucký Neumann. Narodil se v roce 1811 v Prachaticích, v jazykově smíšené česko-německé rodině.

Nejprve studoval od roku 1823 gymnázium, a poté od roku 1829 filosofii v Budějovicích. Zde také nastoupil roku 1831 do biskupského kněžského semináře, v němž strávil dva roky. Ovlivněn četbou textů misionáře Friderika Baragy v Berichte der Leopoldienn-Stiftung a osobním setkáním s dalším podporovatelem misijních aktivit Hermannem Dichtlem (Huber, 2005), dospěl k záměru odejít na misie do USA.

V roce 1840 vstoupil do Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) v Pittsburgu. V roce 1847 se stal představeným provincie redemptoristů a působil v Baltimore. V roce 1852 se stal filadelfským biskupem, kterým byl až do své náhlé smrti v roce 1860.

Jeho životní odkaz nezůstal zapomenut. V roce 1977 proběhlo v katolické církvi jeho svatořečení – stal se tak prvním mužským americkým svatým. Jeho odkaz je dodnes živý zejména v americkém, českém, rakouském a německém prostředí. Pro svůj česko-německý původ se stal mimo jiné mostem pro porozumění a znovu-usmíření mezi Čechy a Němci odsunutými po 2. světové válce z území bývalého Československa. Je považován za jednoho z hlavních architektů amerického katolického školství. Řada vzdělávacích institucí po celém světě nese jeho jméno.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30