Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se podílela na unikátním výzkumu výskytu exotických živočichů a ryb v termálních vodách Maďarska. Ukazuje se totiž, že někteří lidé si z těchto vod dělají jakási „komunitní akvária“, do nichž pouštějí například „nepotřebné“ akvarijní ryby, raky či krevety. I když se nepůvodní organismy a živočichové většinou nemají možnost šířit z termálních vod jinam, mohou přesto rozšiřovat nemoci, ohrožující původní druhy i ve vzdáleném okolí.

Předmět výzkumu byl přitom zajímavý nejen z biologického, ale také sociologického hlediska. Ukazuje totiž na nový fenomén, kdy lidé, kterým se doma v akváriích či chovatelských stanicích přemnožily některé exotické druhy živočichů a ryb (nebo se jich chtějí zbavit), vysazují tyto živočichy právě do termálních, teplých vod ve městech nebo v jejich okolí. Mají často oprávněnou představu, že v trvale teplé vodě mají jejich „domácí miláčci“ větší šanci na přežití a proto jim přijde „humánnější“ zbavovat se jich právě vysazením do těchto vod. Navíc se k nim mohou vracet, což vytváří z některých termálních vod právě jakási „komunitní akvária“.

„My jsme se v naší dlouhodobé studii zaměřili s kolegy z Maďarska na monitoring termálních lokalit v okolí velkých měst, jako jsou Budapešť anebo Miškovec.“ řekl portálu „Sciencezoom“ spoluautor výzkumu Martin Bláha z FROV JU. V Budapešti se podle něj jednalo o stoku, kterou protéká voda, původně vyvěrající z termálního pramene a pak taky například o vodní plochy s termální vodou v jednom z městských parků.

V obou případech se potvrdilo, že vodě žijí organismy a živočichové původem ze zemí s mnohem teplejším podnebím, než jaké panuje v Maďarsku. Vědcům se podle Bláhy během třech let se podařilo identifikovat zástupce sladkovodních krevet s dobře etablovanou populací druhu Neocaridina denticulata a výskytem dalších čtyř druhů (Caridina babaultiAtyopsis moluccensisC. gracilirostris a Cmultidentata), z nichž tři posledně jmenované byly v Evropě ve volné přírodě zaznamenány poprvé.

Navíc byly na těchto lokalitách nalezeny i druhy nepůvodních raků. Kromě v Evropě rozšířeného raka mramorovaného (P. virginalis) a raka červeného (Pclarkii), také druhy raků rodu Cherax pocházející z Austrálie a ostrova Nová Guinea, a to raka červenoklepetého (Cherax quadricarinatus), raka cihlového (C. boesemani), raka ohňohrotého (C. snowden) a čtyři dosud vědou nepopsané druhy.

„Naše nálezy poukazují na atraktivitu termálních lokalit v blízkosti velkých aglomerací, kam bývají nechtěné druhy akvarijních organismů s oblibou vysazovány, a také na akvaristický obchod, jakožto zdroj nepůvodních druhů,“ uvedl Bláha.

Podle něj se většina exotických živočichů (s výjimkou některých druhů nepůvodních raků) nemůže rozšířit mimo termální prameny a tedy přímo ohrozit predací domácí populaci. Problém je ale v tom, že tyto druhy, zejména právě raci, mohou bát přenašeči různých nemocí (třeba račího moru).

„Původce takových onemocnění pak mohou roznést například lidé a zvířata, pohybující se u termálních pramenů, a tím ohrozit původní druhy,“ uvedl Bláha pro „Sciencezoom“. Proto je podle něj nutné šířit osvětu o rizicích, která tyto „komunitní akvária“ přinášejí.

Obchod s akvarijními a terarijními zvířaty je bohužel jedním z hlavních zdrojů šíření nepůvodních druhů, a to ať už se jedná o úmyslné vypuštění nechtěných „mazlíčků“, kteří začínají přerůstat jejich majitelům objem akvária, popřípadě likvidují jeho ostatní obyvatele, anebo neúmyslné úniky během domácího držení, transportů a překladů.

„Chabou útěchou pro nás – obyvatele mírného pásma – může být skutečnost, že většina těchto obchodovaných druhů, ať už se jedná o korýše nebo ryby, je tropického původu a v našem podnebí není schopna dlouhodobě přežít nepříznivé zimní období,“ uvedl Bláha. Jak se ale ukazuje výzkum výskytu exotických živočichů v některých termálních vodách v Maďarsku, tropické druhy mohou najít i v mírném pásmu někdy až překvapivá útočiště. A to díky lidem, kteří jim do těchto vod chtějí „zachránit život“. Podle Bláhy je přitom možné, že podobně vysazují nepůvodní druhy akvaristé a chovatelé i do některých českých lokalit s termální vodou.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30