Světově uznávaný německý filozof Dominik Perler bude koncem května přednášet na Jihočeské univerzitě. Na Teologické fakultě JU povede mezinárodní seminář na téma, bytostně spojené s českými dějinami a tedy zajímavé i pro české publikum. Jedná se o výklad korespondence mezi francouzským filozofem René Descartem a Alžbětou Českou.

Dominik Perler patří dnes k neznámějším evropským filozofům. Je  profesorem filozofie na Humboldt-Universität v Berlíně a spoluředitelem Centra pro pokročilá studia humanitních lidských schopností.

V roce 2006 mu byla mimo jiné udělena cena „Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis“. V roce 2014 získal čestný doktorát na univerzitě v Lovani. Působil také jako prezident Evropské společnosti pro ranou novověkou filozofii a Deutsche Gesellschaft für Philosophie (Německá společnost pro filozofii).

Jeho výzkum se zaměřuje na středověkou a raně novověkou filozofii, převážně v oblastech filozofie mysli, epistemologie a ontologie. Je spolueditorem knižní řady „Quellen und Studien zur Philosophie“ (W. de Gruyter) a působí v redakční nebo poradní radě řady časopisů, mezi nimi Journal of the History of Philosophy, British Journal for the History of Philosophie, History of Philosophy Quatterly, Vivarium, Archiv für Geschichte der Philosophie, Zeitschrift für philosophische Forschung, Oxford Studies in Medieval Philosophie.

Zajímavé je ale především i téma, s kterým Perler vystoupí na půdě Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Jedná se totiž o mezinárodní seminář s názvem „Debata mezi René Descartem a princeznou  Alžbětou Českou“. 

Alžběta Česká (nebo také Falcká) byla dcerou Fridricha Falckého, českého panovníka s přízviskem „Zimní král“. Na trůně totiž vydržel  pouhý rok do bitvy na Bílé hoře v roce 1620.

Jeho dcera Alžběta (1618-1680) však měla ještě zajímavější osud. Narodila se jako třetí Fridrichovo dítě s nevšedním talentem. Studovala jazyky a literaturu v nizozemském Leidenu a kvůli svým výjimečným schopnostem v humanitních vědách si vysloužila přízvisko „Řekyně“.

Zároveň se velmi zajímala o filozofii a udržovala kontakt s nejznámějšími filozofy své doby. Mezi ně patřil i světoznámý francouzský filozof, matematik a fyzik René Descartes. Alžběta Česká s tímto filozofem vedla obsáhlou korespondenci, která podle odborníků významně ovlivnila Descartovo dílo. Dopisy, které si „dcera Zimního krále“ s Descartem vyměnila, se dochovaly dodnes.

Korespondence se týká mnoha důležitých témat z oblasti filozofie i tehdejší vědy. Descartes věnoval Alžbětě své „Principy filozofie“ a na její žádost napsal dílo „Vášně duše.

Seminář, vedený profesorem Perlerem na téma korespondence mezi světoznámým francouzským filofozofem a šlechtičnou s výraznou českou stopou proto slibuje nevšední zážitek. A to nejen pro odborníky. „Bude to mimořádná událost, protože budeme mít to štěstí, že potkáme špičkového světového filozofa, který přichází s velmi zajímavým tématem, které je navíc významné i pro naši zemi,“ řekl portálu „sciencezoom“  docent Daniel Heider, vedoucí katedry filozofie a religionistiky na TF JU.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30