Čeští vědci, kteří se účastní polární výzkumu, se v dopise, zaslaném vedení Mezinárodního arktického vědeckého panelu (IASC), jasně vymezili vůči ruské agresi na Ukrajině. Zároveň se připojili k těm vědeckým týmům, které souhlasí s dočasným zastavením spolupráce IASC s Ruskem. Mezinárodní panel rozhodl o tom, že pozastaví spolupráci se všemi ruskými vědeckými institucemi, stojícími na straně režimu prezidenta Vladimíra Putina.

Čeští polární vědci toto rozhodnutí plně podporují. IASC to oznámili v dopise, jehož autorem je profesor Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Znění dopisu oficiálně odsouhlasilo i vedení PřF a ministerstvo zahraničních vědcí. Portál „sciencezoom“ přináší český překlad textu, původně psaného v angličtině.

Vážený pane profesore Larry Hinzmane, prezidente IASC,
Vážená paní doktorko,

dovolte mi reagovat na Váš dopis z 1. března 2022 a představit názor českých vědců účastnících se výzkumu Arktidy na situaci na Ukrajině.

Předem bych chtěl rád představit historii českého polárního výzkumu. Rychlé společenské a politické změny započaté v České republice na konci minulého století byly následovány demokratickými revolucemi ve střední a východní Evropě (sametová revoluce, znovusjednocení Německa atd.) a později rozpadem Sovětského svazu.

Několik zemí střední a východní Evropy včetně České republiky se stalo členy Severoatlantické aliance a Evropské unie. V té době se také začaly rozvíjet  československé a později české aktivity v oblasti polárního výzkumu.

Po roce 1989 se nám podařilo zorganizovat několik výzkumných expedic do různých částí Arktidy a Antarktidy. Náš výzkum probíhal převážně na souostroví Svalbard a na Antarktickém poloostrově. Mnoho výzkumných týmů navíc spolupracovalo s výzkumnou stanicí Abisko v subarktickém Švédsku. Český výzkum Arktidy úzce souvisel s výzkumem Antarktidy. V roce 2006 byla otevřena Výzkumná stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse v severovýchodní části Antarktického poloostrova a v roce 2015 zahájila svou výzkumnou činnost Arktická výzkumná stanice Josefa Svobody na Svalbardu.

Česko-kanadský arktický ekolog Josef Svoboda, po němž má stanice jméno,  je emeritní profesor Torontské univerzity a laureát Řádu Kanady. Zároveň byl před svým odchodem do exilu v roce 1968 politickým vězněm v komunistickém Československu (1949–1958) .

S ohledem na unikátní mezinárodní rozvoj českého arktického výzkumu a doporučení několika slavných arktických vědců požádala Česká republika o členství v Mezinárodním arktickém vědeckém výboru. Na ASSW 2011 v Soulu (Korea) byla naše žádost vetována Ruskou federací.

Vetem účasti České republiky jako bývalého satelitu Sovětského svazu během studené války ukázalo Rusko  imperiální myšlení. Takové myšlení je neslučitelné s rolí IASC jako mezinárodní organizace podporující vědeckou spolupráci v Arktidě. Po tlaku ostatních arktických států na Ruskou federaci na dalším zasedání IASC v Montrealu v roce 2012 však byla ČR přijata.

Profesore Hinzmane, vážení představitelé zemí IASC, navrhuji pozastavit oficiální spolupráci IASC s Ruskou federací, dokud neukončí své donucovací aktivity, včetně vojenské agrese proti Ukrajině.

Zároveň čeští arktičtí (polární) vědci vyjadřují podporu otevřenému dopisu ruských vědců a vědeckých novinářů ze dne 24. února 2022 (https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against- war-all/), kteří  jednoznačně odsoudili ruskou ozbrojenou agresi proti Ukrajině. Chceme i nadále spolupracovat na individuální bázi nejen se signatáři toho dopisu, ale i s dalšími ruskými vědci, odsuzujícími ruskou agresi.

S pozdravem

profesor Josef Elster,
zástupce České republiky v IASC

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30