Slavný mezinárodní výzkum příčin úhynu orlů bělohlavých v USA, na kterém se významně podílejí čeští vědci, může mít další překvapivé rozuzlení. Není totiž vyloučeno, že za úhynem orlů stojí činnost člověka, navíc pikantní v tom, že se jedná o činnost, související s bojem proti invazivnímu druhu rostliny. Zda je tato teorie pravdivá, ukáží zřejmě další výzkumy.

Text, který loni v březnu popisoval mezinárodní výzkum úmrtí orlů bělohlavých, získal nedávno od Americké asociace pro rozvoj vědy prestižní Cenu Newcomba Clevelanda za nejlepší výzkumný článek nebo zprávu ve vědeckém časopise Science. Velkou zásluhu na tomto úspěchu přitom mají i vědci z českobudějovického Biologického centra AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity. I oni totiž byli součástí mezinárodního týmu, který odhalil, že za úmrtím orlů stojí toxiny (jedovaté látky), produkované mikroskopickými sinicemi.

„Pomocí čtení celého genomu sinice se nám podařilo nalézt geny, které hrají klíčovou roli při tvorbě zmiňované látky,“ říká Jan Mareš, vedoucí týmu Biologického centra AV ČR. Problém je ale v tom, že toxin je produkován sinicí pouze v případě, že je v okolním prostředí přítomen brom. Českým vědcům se totiž pokusy podařilo potvrdit, že jeden z enzymů kódovaných těmito geny se účastní navázání bromu na molekulu toxinu. Studie jiného amerického týmu následně potvrdila i předpokládanou úlohu ostatních vytipovaných genů.

Kde se ale brom ve vodě bere, představuje dosud nevyřešenou záhadu, jejíž vyřešení může mít zcela zásadní význam. I když se totiž zmíněné sinice vyskytují na velkém množství vodních ploch v USA, toxin, který způsobuje zdravotní problémy a úmrtí orlů, se jako produkt těchto sinic objevuje pouze v přítomnosti dostatečně vysoké koncentrace bromu. Proč?

„Jednou z možností by mohl být fakt, že se brom dostal do vody s herbicidy, používanými v některých vodních nádržích k likvidaci invazivních vodních rostlin, na kterých jedovaté sinice rostou,“ řekl portálu „sciencezoom“ Jan Mareš. Tyto rostliny pokryté sinicemi se podle něj nerozšiřují kvůli „přehnojení“ vody průmyslovou nebo zemědělskou činností, ale šíří se i ve vodních nádržích s velmi čistou vodou. Jedná se totiž o invazivní druh, který se do Ameriky dostal patrně z Asie.

Správci nádrží se pak v některých případech snaží s přemnoženou rostlinou bojovat pomocí herbicidů, které obsahují i určité množství bromu. „Nemáme to zatím samozřejmě nijak potvrzené. Ale teoreticky je možný i takový, pro někoho možná paradoxní scénář, kdy za úmrtím orlů bělohlavých stojí boj člověka s druhem rostliny, člověkem do země zavlečené,“ uvedl Jan Mareš pro sciencezoom. Potvrzení či vyvrácení této teorie podle něj závisí na dalším výzkumu a zejména na tom, jak velkou finanční podporu tento výzkum v USA získá.

Orel bělohlavý je jeden z hlavních symbolů Spojených států amerických. Vědecké pokusy odhalily, že nalezený „bromovaný alkaloid“, produkovaný sinicemi, způsobuje poškození mozku ptáků, a má též akutní neurotoxické účinky u dalších skupin živočichů včetně ryb a bezobratlých. Je pravděpodobné, že se toxin hromadí v celém potravním řetězci u živočichů konzumujících jak vodní rostliny s porosty sinic, tak měkkýše, ryby a vodní ptáky, kteří jsou kořistí dravců. Možný účinek toxinu na savce včetně člověka dosud nebyl prozkoumán.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30