Tropický biolog Vojtěch Novotný z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity získal jako jeden z tří českých vědců prestižní cenu Praemium Academiae. Cena, udělována Akademií věd jen jednou za život, je spojena s prémií až 30 milionů korun, využitelných v následujících šesti letech k pokrytí nákladů na výzkum a jeho personální a technické zázemí. Podle Vojtěcha Novotného poslouží část grantu i k financování práce nových doktorandů na JU, představují „motor“ vědy a výzkumu na univerzitě.

Vojtěch Novotný získal prestižní grant Praemium Academiae 2021 společně se Šárkou Nečasovou z Matematického ústavu AV ČR a Patrik Španělem z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. „Jsou to skutečně ti nejlepší z nejlepších,“ okomentovala výběr letošních laureátů předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Akademická prémie má podle ní vytvořit laureátům takové podmínky pro výzkum, aby mohli rozvinout svůj potenciál ve prospěch celé české vědy.

Vojtěch Novotný, který patří ve světě k nejznámějším a nejcitovanějším českým vědcům, přednáší na Jihočeské univerzitě a zároveň vede od roku 1997 terénní stanici „The New Guinea Binatang Research Center“ na Papui Nové Guineji. Tato stanice se dlouhodobě zabývá výzkumem tropického pralesa a jeho využitím v mnoha oblastech vědy.

V rozhovoru s portálem „sciencezoom“ Vojtěch Novotný potvrdil, že část grantu, který získal, použije k financování doktorandského programu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Ten je podle něj „hnacím motorem“ univerzitního výzkumu a jeho úspěchy mohou zvýšit prestiž celé univerzity. Zvlášť pokud se podaří získat doktorandy ze zahraničí.

„Je to výzkumný grant a v mém případě jej rozdělím na dvě části. Jedna půjde na zaplacení doktorských studentů a mladých vědců na pozicích postdoktorandů pro můj ekologický výzkum. To je zásadní, doktorandi a mladí vědci jsou v současné vědě pracovní síly a pro jakoukoliv ambiciózní vědu jsou naprosto nezbytní,“ řekl Novotný.

Minimálně polovina doktorandů by měla podle něj přijít ze zahraničí. „Celému týmu prospívá, pokud se v něm i mimo samotnou práci v laboratoři komunikuje v angličtině a vyměňují si zkušenosti lidé z různých zemí,“ uvedl Novotný.  Grant mu podle jeho slov umožní vybrat si dobré mladé vědce, kteří přinesou nápady a nové metody. „Druhou část investuji do vlastní vědy. Věda na Papui Nové Guineji je drahá, naše projekty jsou velké a ambiciózní. Takže peníze půjdou na zaplacení výzkumu v terénu,“ řekl Novotný.

Jeho tým se na Papui výborně etabloval a o pomoc a spolupráci ho proto žádají i některé zahraniční týmy. Základem úspěchu je totiž spolupráce s místními obyvateli. „Na rozdíl od některých jiných tropických oblastí jsou pralesy na Papui-Nové Guinei vlastněné přímo domorodými kmeny, které v nich také hospodaří,“ uvedl Novotný.

Pokud se vědcům podaří s domorodci navázat spolupráci, což se právě Novotného týmu dlouhodobě daří, může se jednat o oboustranně výhodný vztah. „Místní obyvatelé se za určitou finanční odměnu starají během roku společně s vědci o důležité experimentální plochy, bez jejich přispění by některé experimenty v pralese vůbec nebyly uskutečnitelné,“ uvedl Novotný. 

Výzkum pralesních ekosystémů je přitom důležitý z mnoha důvodů. Jednak přináší důležité poznatky základní výzkumu, jednak je ale často využitelný i v oblasti praktického hospodaření a zemědělství. Některé experimenty, které provádí Novotného tým, například směřují k nalezení ideálního způsobu obnovy lesních ploch, vykácených těžaři.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30