Ján Regenda z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity získal ocenění Cena Sympatie na Transfera Technology Day 2021 v Praze. Porotu zaujal představení své technologie „Aerační a oxygenační vložka do rybářských kádí“. Jeho prezentaci porota při oficiálním oznámení výsledků označila za „skvělou“.

Ján Regenda postoupil se svým projektem do třináctičlenného finále soutěže, které se zúčastnilo celkem 32 technologií a projektů. Kromě ceny sympatie porota ocenila „jeho perfektní znalosti v oboru, kdy bylo zjevné, že svou práci dělá srdcem“. Projekt Jana Regendy se týká manipulace s rybami v akvakultuře.

Ta je doprovázená rovněž jejich krátkodobým skladováním, které je příznačné pro výlovy rybníků, třídění ryb, nebo jejich prodej. Tyto situace jsou typické velkou koncentrací ryb v malém objemu vody. „V průběhu času proto dochází k relativně rychlému zhoršování životních podmínek pro ryby – zejména nedostatek kyslíku a tím i narušení jejich životních podmínek,“ uvedl Ján Regenda pro web „sciencezoom“. Výměna vody v kádi není vždy možná, resp. použití standardních aeračních či oxygenačních prostředků není vhodné.

Důvodem je nedostatek přiměřeně kvalitní vody (především při výlovech), resp. omezení lovení ryb v kádi mezi hadicemi a jejich zátěží, které navíc můžou poškozovat ryby. Určité řešení tohoto problému přináší právě nový patent č. 308381 „Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě“. Jeho podstatou je instalace speciální vložky do jakékoli standardní rybářské kádě.

„Tato vložka je navržena tak, aby ji bylo možné použít dle potřeby bez velkých úprav stávajících kádí. Její konstrukce zmenšuje užitný objem kádě jen minimálně,“ říká Regenda.  Aerační a oxygenační hadice jsou umístěny pod dnem vložky, které je opatřeno otvory, jimiž unikají plyny k vodní hladině. Uspořádání hadic na vnější straně vložky je specifické: uprostřed jsou umístěny aerační hadice které míchají vodu v kádi (pohyb nahoru uprostřed, po obvodu se voda zanořuje). Naproti tomu kyslík je uvolňován po obvodu kádě, proti zpětnému proudu vody.

Díky tomu dochází k menší spotřebě kyslíku a jeho lepší distribuci v prostoru celé kádě. Testování účinnosti aerační vložky proběhlo na kaprovi (tržním a násadě) a tržní štice. V kádích s aerační vložkou s oxygenací vykazovala voda i ryby lepší hodnoty sledovaných parametrů ve srovnání s kontrolou bez vložky, resp. s vložkou opatřenou pouze aerací.

Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě, přináší možnost aerace a oxygenace vody v rybářské kádi bez potřeby těžkého závaží a jakéhokoliv lovení ryb. Cílem tohoto zařízení je zlepšit „welfare“ ryb při krátkodobém skladování v rámci výlovů rybníků anebo při prodeji ryb. Velkou výhodou je, že aerační vložku je možné umístit do stávajících rybářských kádí bez jakékoliv další úpravy.

„Podařilo se nám prokázat, že aerační vložka pro rybářskou káď zlepšuje životní podmínky ryb při jejich krátkodobém skladování,“ uvedl doktor Regenda. Při manipulacemi s rybou nehrozí její poškození, aerační vložka nikterak neomezuje lovení ryb v kádí. Zároveň se snadno instaluje do stávajících rybářských kádí. Proto je vhodné její použití jak u výlovů rybníků, tak i při stánkovém prodeji ryb.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30