Zambie oproti očekáváním, podobně jako mnoho zemí subsaharské Afriky (SSA) a na rozdíl od většiny vyspělých západních zemí, ochránila (alespoň co se týče prvního roku pandemie) veřejné zdraví před nemocí covid-19 relativně úspěšně. Jak je to s ohledem na omezené množství zdrojů ve zdravotním systému, rozšířenou komorbiditu a další nepříznivé podmínky v zemích SSA možné? Na některé z těchto otázek se snaží odpovědět studie, na které se kromě dvou zahraničních autorů podíleli i Daniel Novotný a Veronika Zvánovcová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

Jedna věc je totiž jistá. Nemusí platit, že pouze méně rozvinuté země se učí od těch vyspělých, v některých případech tomu může být nepřímo i naopak. A příkladem může být právě Zambie. Tato osmnáctimilionová africká země ohlásila první případy onemocnění covidem-19 dne 18. března 2020. Do 21. ledna 2021 bylo potvrzeno přes 42,213 případů, 597 úmrtí (1,4 % hrubé míry smrtelnosti) a téměř 75% míra uzdravení k uvedenému datu.

Jak se píše ve studii, dostupné na https://www.caritasetveritas.cz/pdfs/cev/2021/01/04.pdf

Zambie si po většinu doby průběhu pandemie držela relativně nízký počet případů s méně než 2 000 případy za měsíc. Země zažila nárůst případů v průběhu června až září 2020 (až 6 200 případů za měsíc) a k výše uvedenému datu čelila druhé vlně nákazy, která započala v prosinci 2020. Podle úřední desky zambijského ministerstva zdravotnictví se měsíční výskyt zvýšil v lednu na přibližně 23 000 případů. Dopady této druhé vlny se teprve ukážou.

Souhrnná mortalita Zambie, tedy počet zemřelých na milion obyvatel, zůstává nicméně spíše nízká: 41 do ledna 2021, což je 33krát nižší než v USA a 47krát nižší než v Česku. „I když zohledníme možná nenahlášená úmrtí na covid-19 a nižší míru testování, můžeme přesto považovat zvládání epidemie za doposud úspěšné a vyzdvihnout pozoruhodnou odolnost zambijské populace a účinnost veřejného zdravotnického systému,“ píší autoři. Kromě Daniela Novotného a Veroniky Zvánovcové se na studii podíleli i Anna Helová z University of Alabama v Birminghamu a David Mutemwa z University of Barotseland v Zambii.

Studie dochází k závěru, že i při zohlednění relativně nízké míry testování, nenahlášených úmrtí na covid-19 a demograficky jedné z nejmladších světových populačních struktur, je úmrtnost na covid-19 a míra nákazy v Zambii výrazně nižší než ve většině vysoce vyspělých zemí: do poloviny dubna 2021 byla kumulativní registrovaná mortalita přibližně 40krát nižší než v Česku a 25krát nižší než v USA. Je tomu tak i přes limitovaný systém zdravotní péče a rozšířenou komorbiditu. Jak můžeme vysvětlit poměrný úspěch Zambie a několika málo dalších zemí SSA při vypořádávání se s pandemií?

Pro vysvětlení resilience u zemí jako je Zambie bylo doposud formulováno několik faktorů v této relativně úspěšné reakci Zambie na pandemii covidu-19. Studie je proto rozdělena do dvou částí. V té první autoři předkládají stručný profil země. Ve druhé se pak zabývají rozličnými faktory, které mohly hrát roli v relativně úspěšném vypořádání se Zambie se zmíněnou pandemií.

Poté se zaměřili na pět z nich, které jsou podle nich důležité a přesto často přehlížené. Souhrnně by se daly nazvat socio-kulturní. Jmenovitě jde o náboženství, životní filosofii, přístup ke globálnímu zdraví, tradiční medicínu a komunitní zkušenost s minulými epidemiemi a infekčními onemocněními.

Jak se totiž ukazuje, lidé v chudé zemi jakou je Zambie vykazují až překvapivě silnou ochotu a schopnost dodržovat základní protiepidemická pravidla. Zároveň hraje velkou roli i tradiční domácí medicína, která může u někoho evokovat dojem ze „šarlatánství“, ale ve skutečnosti představuje i určitý, často velmi účinný prostředek boje s covidem. A to nikoliv kvůli nějakým „zázračným lektvarům“, ale zejména kvůli tomu, že i v rámci tradiční medicíny se v rodinách dodržují určitá pravidla a léčebné postupy, bránící šíření pandemie.

Studie si v závěru neklade ambice na nějaký jasně formulovaný závěr, proč je Zambie v boji s covidem tak relativně úspěšná. Vychází ale z toho, že tento úspěch může být souhrou hned několika faktorů, z nichž některé (jako například tradiční medicína, komunitní zkušenost a životní filozofie Zambijců) byly dosud v takzvaném západním světě opomíjené a málo zmiňované.

V závěru studie se píše:

Ačkoli byl rok 2020 pro Zambii poměrně úspěšný, země s důvěrou a nadějí vyhlíží další posun v  roce 2021. Plánuje zahájit očkování proti covidu-19 prostřednictvím alokace z  globální iniciativy pro spravedlivý přístup k vakcínám proti covidu-19 (COVAX).  Přes nespočet problémů, kterým nízko příjmové a středně příjmové africké země čelí, jsme v našem článku – doufáme – ukázali, že Zambie vykazuje úspěchy a významná poučení, která jsou relevantní pro další země a regiony, včetně těch vysoce vyspělých.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30