Česko je o krok blíže k tomu, aby na českých silnicích mohla v budoucnu jezdit „vozidla bez řidiče“. Na základě výzkumů a analýz, na nichž se významnou měrou podíleli i vědci z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, se od 1. října 2021 rozbíhá projekt, který má navrhnout varianty legislativních úprav umožňující provoz automatizovaných vozidel. První výsledky projekt přinese na jaře příštího roku.

Zahájení projektu předcházelo zhodnocení dosavadní práce „Etické komise k autonomní mobilitě“, kterého se na konci září zúčastnil ministr dopravy Karel Havlíček. V komisi, v níž pracuje i Daniel Novotný z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, se řeší technické, etické i společenské otázky, spojené právě s autonomní mobilitou.

Zatímco sama idea propojených a autonomních vozidel (CAV, connected and automated vehicles) má poměrně dlouhou historii, teprve v posledních letech se dostává do centra pozornosti vědeckotechnického výzkumu a vývoje. Nástup CAV je obvykle spojován s očekávaným zlepšením dopravní bezpečnosti i celkové efektivity dopravy, např. s ohledem na rychlost přepravy, dopravní dostupnost či šetrnost k životnímu prostředí.

Svým významem a potenciálními dopady se ale CAV vymaňují z úzkého rámce technické a bezpečnostní problematiky. Vyvolávají nejen řadu otázek technických, ale i morálních a společenských. Řada zemí ve světě i specificky v rámci EU proto ustanovila na různých úrovních a platformách komise, které se těmito otázkami systematicky zabývají a vydávají k nim doporučující či závazná stanoviska.

Zřízením Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR při Ministerstvu dopravy (MD) v březnu 2020 se ČR jako jedna ze zemí s vyspělým automobilovým průmyslem zařadila mezi státy, které se řešení etických otázek autonomní mobility systémově věnují, a to i na úrovní státní správy. Hlavním posláním etické komise je práce jakožto poradního orgánu pro problematiku implementace CAV při Ministerstvu dopravy.

„Etická komise nyní rozšiřuje svou práci, protože plány budoucího provozu autonomních vozidel mají skutečně velký přesah do mnoha oborů lidské činnosti. Mimo jiné ovlivní i urbanismus měst a činnost státní správy,“ řekl portálu „sciencezoom“ Daniel Novotný.

Sám se vedle práce v Etické komisi MD dlouhodobě podílí na výzkumném projektu, který má ze širokého pohledu posoudit etické otázky takzvané automobility. Vědci mimo jiné zkoumají možný ideální způsob, který by měla autonomní vozidla reagovat na překážku na silnici, včetně přítomnosti lidí. Autonomní vozidlo totiž bude vždy stát před nelehkým úkolem, zda má v konkrétní situaci „zachránit posádku“ nebo zabránit (opět za každou cenu) srážce s jinými lidmi. Složitých etických otázek se ale kolem provozu autonomních aut točí hned několik.

V rámci právě nastartovaného projektu bude v této souvislosti na webu ministerstva dopravy k dispozici test z oblasti etiky provozu autonomních vozidel, který bude dostupný široké veřejnosti. Každý si tak bude moct zkusit, jak by si sám za sebe vyhodnotil krizové situace, které budou samořiditelná auta dennodenně řešit či jaký vztah k těmto technologiím vlastně má. Odpovědi a komentáře vychází z vydané zprávy Etické komise. 

Etickou komisi zřídilo Ministerstvo dopravy v dubnu 2020; intenzivněji se zabývá oblastí etiky, která je v mnoha ohledech pro rozvoj autonomní mobility a reálné využití samořízených vozidel poměrně zásadní. Souvisí totiž úzce s přijetím technologií jako takových těmi, kdo by je měli využívat, a s důvěrou v nové technologie. Často jsou v průzkumech veřejného mínění zmiňována různá etická dilemata a jejich zatím někdy ne zcela uspokojivé řešení jako hlavní překážka přijetí autonomních vozidel pro mnoho potenciálních uživatelů. 

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30