Invaze nepůvodních druhů fauny a flóry do evropských zemí si za posledních 40 let vyžádala náklady ve výši přes 116 miliard EUR (3,07 bilionu korun). K takovému závěru dospěla alespoň přelomová studie mezinárodního týmu, vedeného zaměstnancem Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Phillipem J. Haubrockem. Haubrock se svými kolegy vůbec poprvé zkoumal nejen vliv šíření invazivních druhů na evropské ekosystémy, ale také jeho ekonomický dopad.

Studie byla na konci srpna publikována v odborném časopise „NeoBiota“ a okamžitě si získala širokou mezinárodní pozornost.  Ukazuje totiž mimo jiné právě na rostoucí nebezpečí, plynoucí z invaze nepůvodních druhů na evropský kontinent. Výdaje na likvidaci škod, způsobených nepůvodními druhy, stejně jako prevenci proti jejich šíření, se podle vědců za každých 10 let zvýšily desetkrát. Skutečné náklady jsou ale pravděpodobně ještě mnohem vyšší.

V letech 1960 až 2020 si nepůvodní druhy v evropských zemích vyžádaly výdaje  ve výši více než 116,61 miliardy eur. Jak k tomu číslu vědci došli? Podle Antonína Kouby z Laboratoře sladkovodních systémů FROV mezinárodní tým, vedený Haubrockem, shromáždil vůbec poprvé v historii data a informace z celkem 12 000 studií, které se na toto téma v Evropě za posledních 40 let objevily.

„Podobných studií přibývá, protože problém šíření nepůvodních druhů je od roku naléhavější,“ řekl portálu „sciencezoom“ Antonín Kouba. Míra informovanosti o důsledcích této invaze se však podle něj liší případ od případu. „Zatímco některé státy, například Německo, věnují mapování  těchto důsledků velkou pozornost, jinde se informace stále shánějí jen s velkými obtížemi.

„Proto se určitě dá říci, že celková náklady na škody, způsobené invazí nepůvodních druhů, budou ještě vyšší než uvádí studie,“ uvedl Kouba.. Biologické invaze nadále ohrožují stabilitu ekosystémů i naší společnosti, která je na těchto ekosystémech závislá.

Evropa má silné obchodní a dopravní vazby se zbytkem světa i značně decentralizované řízení, což usnadňuje stovkám nepůvodních druhů jejich invazní vpád.

 Studie pod vedením Philippa J. Haubrocka, zaměstnance FROV JU, je prvním komplexním a podrobným příspěvkem, který kvantifikuje ekonomické náklady spojené s invazními druhy, jež se vyskytují v evropských zemí, a to včetně jejich časového vývoje. Dále bylo zkoumáno rozdělení nákladů mezi zeměmi, socioekonomickými odvětvími, taxonomickými skupinami a typy nákladů.

Většina (60 %) ze 140,20 miliardy amerických dolarů (116.6 miliardy eur), vynaložených za posledních 40 let v Evropě na boj s biologickou invazí,  byla spojena s přímými škodami a měla dopad na více odvětví. Tyto náklady byly plošné, ale dominovaly dopady ve velkých západoevropských a středoevropských zemích, jako je Velká Británie, Španělsko, Francie a Německo.

 Velikost lidské populace, rozloha státu, výše hrubého domácího produktu a úroveň cestovního ruchu byly významnými predikátory nákladů způsobených invazními druhy, přičemž náklady na jejich management byly dány počtem těchto druhů, výzkumným úsilím na ně vynaloženým a úrovní rozvoje obchodu.

Jak se uvádí v abstraktu studie,  časově nákladovost invazních druhů rostla z 23,58 miliardy amerických dolarů (19.6 miliardy eur) v roce 2013 na odhadovaných 139,56 miliardy amerických dolarů (116.2 miliardy eur) v roce 2020. Autoři uvádějí, že ačkoliv jsou tyto náklady značné, existují stále významné mezery v našich znalostech o jejich úrovni v řadě evropských regionů, stejně jako pro početné taxonomické skupiny invazních druhů.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30