V prestižním nakladatelství SPRINGER vyšla nová kniha doc. Daniela Heidera z Teologické fakulty JU o významném jezuitském filozofovi Franciscu Suárezovi. Po devíti letech práce dokončil docent Heider knihu, které se mezi jinými knihami, popisujícími život a dílo Francisca Suáreze v mnohá vymyká. Autor se totiž na Suárézův odkaz dívá pohledem analytické filozofie, který je od pohledu španělských autorů značně odlišný.

Kniha s názvem „Aristotelian Subjectivism: Francisco Suárez’s Philosophy of Perception (Aristotelský subjektivismus: Filozofie vnímání Francisca Suáreze) je psaná v angličtině a tedy dostupná širokému okruhu čtenářů na celém světě. Nakladatelství Springer jí na svých stránkách mimo jiné představuje slovy: „Tato kniha přináší syntetický a sjednocující pohled na současný výzkum a osloví zejména postgraduální studenty a výzkumníky teologie a filozofie, zejména filozofie mysli.“

V první části knihy je uvažována metafyzika duše a sil. Následují kapitoly o vnějších smyslech, pokrývající témata, jako jsou citlivé druhy, příčiny pocitu, sebeuvědomění a uspořádání vnějších smyslů. Další kapitola je věnována vnitřním smyslům. „Autor tvrdí, že snížením počtu a funkčního rozsahu vnitřních smyslů Suárez prohlubuje propast mezi vnějšími smysly a intelektem, ale zmenšuje ji zdůrazněním sjednocující účinnosti duše,“ píše se na stránkách nakladatelství Springer.

Francisco Suárez (1548-1617) byl španělský právník, filosof a teolog, člen jezuitského řídu a jedna z hlavních postav „druhé“, takzvané „post-středověké scholastiky“. Tato scholastika měla velký vliv na řadu dalších myslitelů, včetně například Descarta a Kanta. Suárez proto patří mezi nejvýznamnější postavy španělských dějin a ve Španělé ho bez nadsázky považují za jednoho ze svých národních hrdinů.

Ve středoevropském prostoru, včetně Česka, ale dílo tohoto filozofa v současné době zdaleka takový věhlas nemá. Důvodů může být víc, jedním z nich je ale určitě fakt, že Suárez je považován za katolického myslitele, tedy člověka, jehož postoje z velké části vycházejí z náboženského přesvědčení. „A to mnoho filozofů v zemích s menší katolickou tradicí než je Španělsko odrazuje, přednost dostává racionální výklad světa,“ řekl portálu „sciencezoom“ Daniel Heider.

Příkladem může být i Česká republika, které patří k „nejateističtějším“ států světa. Fakt, že věhlasné vydavatelství Springer vydá (a silně propaguje) knihu o Suárezovi z pera českého autora, lze považovat za určitý unikát a potvrzení kvality díla. A to i z hlediska unikátnosti obsahu. „Na rozdíl od španělských autorů se snažím o více analytický pohled na Suáreze, vycházející z pravidel a postojů anglosaské filozofie,“ uvedl Heider.

Jak se píše na stránkách nakladatelství Springer, „tato kniha do určité míry pomáhá zaplnit mezeru v historiografii filozofie, pokud jde o souvislost mezi pozdním středověkem a raně novověkou scholastikou.“ Autor knihy, docent Daniel Heider je  vedoucím Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty JU. Je rovněž zaměstnán jako vědecký pracovník Filosofického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje na raně novověkou scholastickou filosofii, obzvláště na filosofii jezuitů právě v čele s Františkem Suárezem.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30