Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) Jihočeské univerzity představila na novém instruktážním videu svůj akvaponický systém, který by měl sloužit k výzkumu širokého využití akvaponie při výrobě potravin. Právě akvaponické systémy by se měly v budoucnu stát řešením problému výživy stále početnější populace na zeměkouli. Na rozdíl od běžného zemědělství totiž akvaponie nevyužívá půdu a mnohem méně náročná je i na spotřebu vody.

Akvaponické systémy se proto zkoušejí na celém světě, a výjimkou není ani Jihočeská univerzita. Systém, vybudovaný na Fakultě rybářství a ochrany vod, však navíc povyšuje hydroponické pěstování o akvakulturu, chov ryb. Odpadní vodu od ryb totiž recykluje jako hnojivo pro zeleninu. Jde o téměř uzavřený koloběh vláhy a živin, který šetří vodu i půdu. Podívejte se na video z Jihočeské univerzity, kde je vše názorně předvedeno. https://youtu.be/80SE0dK2em0

Ve videu je popsáno, že akvaponie může využívat hned čtyři způsoby hydroponického pěstování zeleniny, které se liší například v principu závlahy nebo ne/používání substrátu. Velmi důležitý je také fakt, že na univerzitním pracovišti se proti škůdcům nepoužívají žádné pesticidy, škůdci se likvidují pouze pomocí jejich přirozených predátorů.

Protože jde o uzavřený systém, rostliny také zachytávají vznikající oxid uhličitý, který se jako skleníkový plyn podílí na globálním oteplování. Co se týče akvakultury, ryby se tady chovají v recirkulačním systému, kdy se voda mechanicky i biologicky pročištuje. Nitrifikační bakterie v čističce vytvářejí z toxického amoniaku v rybím odpadu dusičnany, které se pak využívají k výživě rostlin v hydroponické části systému.

Výhody a nevýhody akvaponie

Akvaponické systémy mají mnoho výhod, ale mají - jak už to tak bývá - také určité slabiny. Protože jde o sofistikované technologie, musí být řízené pomocí výpočetní techniky. Mají také vyšší energetické nároky. Vše stručně shrnujeme níže:

Výhody akvaponie

  • až 10% úspora vody oproti konvenčnímu zemědělství
  • nepotřebuje zemědělskou půdu, pěstovat lze na brownfieldech nebo střechách budov uprostřed města
  • 2 hektary akvaponické farmy vyprodukují stejně potravy jako 25 hektarůobhospodařovaných konvenční zemědělskou technologií
  • nevyužívá (nebo minimalizuje) pesticidy a herbicidy
  • nedochází k znečištění nebo vyplavování pesticidů, herbicidů či živin do řek, přehradních nádrží, moří

Nevýhody akvaponie

  • vyšší spotřeba energie (teplo, světlo, řídící, zavlažovací a čerpací systémy). Může však využívat odpadní teplo (geotermální, z výpočetních středisek nebo těžby kryptoměn) nebo obnovitelné zdroje energie (například fotovoltaické panely a sluneční kolektory v poušti).
  • závislost na informačních systémech, zajišťujících optimální podmínky. Výpadek technologie může zapříčinit zhroucení systému.

Akvaponie každopádně ale při započtění všech možných nevýhod představuje podle všech dostupných studií příležitost k tomu, aby si lidstvo zajistilo dostatek potravin i v době, kdy rapidně ubývá zemědělská půda a přitom početní stav populace neustále roste.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30