Profesor Jiří Patočka, který působí na Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, je spoluautorem ojedinělé knihy, popisující rizika styku s nebezpečnými látkami v běžném životě. Kniha „Doba jedová a covidová“ představuje aktualizované pokračování veleúspěšné „Doby jedové“ s tím, že autoři do ní tentokrát zahrnuli i zkušenosti z dosavadního průběhu pandemie nového koronaviru. Jedná se pravděpodobně o první publikaci tohoto druhu v Česku.

Kniha vyšla v nakladatelství ALMI a vedle profesora Patočky je její spoluautorkou profesorka Anna Strunecká . Pracovali jsme na této knize asi půl roku, ale protože situace kolem covidu-19 se rychle vyvíjela nejen u nás, ale v celém světě, bylo obtížné napsat něco, co bude aktuální i v době, kdy se kniha dostane ke čtenáři,“ řekl profesor Patočka webu „sciencezoom“.

Původní „Doba jedová“, která vyšla poprvé už v roce 2011, se stala bestsellerem populárně naučné literatury. A podobný zájem se očekává i u jejího „covidového“ pokračování. „Informace, obsažené v původním vydání, jsme aktualizovali a doplnili tak, aby odpovídaly současné realitě,“ řekl profesor Patočka. Zároveň byla kniha rozšířena i o kapitolu o covidu-19. „Covid se totiž stal novou nebezpečnou látkou, s kterou se lidé setkávají a zřejmě i budou setkávat. A budou se s ní muset naučit žít a nějak na ní reagovat podobně jako na jiné nebezpečné látky v jejich životě,“ uvedl profesor Patočka.

Úspěch původního vydání knihy podle něj spočívá v tom, že prezentuje odborné lékařské a toxikologické poznatky velmi srozumitelnou a laicky přijatelnou formou. A podobně se snaží pojmout i nebezpečí covidu-19 a způsob, jak tomuto riziku nejlépe čelit. Každá kapitola je doplněna odkazy na populární i vědeckou literaturu.

Spoluautor knihy, profesor Jiří Patočka publikoval více než 400 vědeckých prací a prezentoval více než 200 přednášek a posterů na vědeckých setkáních. Je autorem a spoluautorem 18 knih nebo učebnic, Patří mezi ně například Vojenská toxikologie (Grada, Praha 2004). Knihy doba Doba jedová (2011) a Doba jedová 2 (2012), které napsal společně s profesorkou Struneckou, se staly v roce 2011 a v roce 2012 nejprodávanějšími knihami v kategoriii odborná a populárně naučná kniha pro dospělé. Profesor Patočka se zároveň zabývá i popularizací vědy v tisku a médiích, v odborných i „laických“ časopisech zveřejnil stovky článků. Zároveň provozuje internetový server TOXICOLOGY (http://www.toxicology.cz).

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30