Experti Jihočeské univerzity a Univerzity Hradec Králové se podíleli na vydání důležité publikace, která by měla pomoci účinnější spolupráci univerzit a výzkumných ústavů s podniky v Česku. Nová kniha, která právě spatřila světlo světa, nese název  „Od výzkumu po využívání v praxi“ a jak napovídá její podtitul, měla by čtenářům nabídnout „vše transferu znalostí a technologií“.

Podle děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Škodové Parmové, která je jednou z autorek, si kniha klade za cíl vymezit a přiblížit akademické a odborné veřejnosti pojmy a praktiky používané v zahraničí, kde jsou aktivit jako je transfer technologií, smluvní výzkum či inovační spolupráce podniků s univerzitami daleko více rozšířené. „Ve znalostní ekonomice jsou právě informace, kompetence a jejich využití v praxi základnou pro celkový hospodářský růst,“ řekla portálu sciencezoom děkanka.

 V úvodu knihy se píše: „Zatímco univerzity a další veřejné a soukromé výzkumné organizace vnímáme jako dodavatele výsledků výzkumu a vývoje, výrobní firmy a obchodní společnosti působí především jako hlavní hnací síla pro uvádění těchto výsledků na trh. Problematika transferu technologií a komercionalizace jsou tak aktuálnější více než kdy předtím“.

To, jak země dokáže propojit akademickou sféru s výrobou a obchodem, v mnoha ohledech rozhoduje o tom, jak úspěšná je její ekonomika celkově. Přestože je v České republice od roku 2012 velmi aktivně rozvíjena síť center transferu technologií, jsou výsledky uplatnitelných vědecko-výzkumných výstupů ve srovnání se světem stále malé. „Česká republika v tomto směru zaostává dlouhodoběji,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová,

Právě rezervy Česka v transferu znalostí a technologií do praxe byly podle ní tou základní motivací ke vzniku knihy. Ta se z pohledu odpovídajících společenských věd věnuje základním otázkám podpory tvorby a nakládání se znalostmi jako základem pro navazující možné vylepšení efektivity uplatnění vědecko-výzkumných výsledků a s tím související podporou lidských zdrojů.

Publikace obsahuje jak legislativní rámce českých i zahraničních podmínek, tak i představení specifických metod, postupů nebo zvyklostí, které transfer technologií a uvádění inovací v život umožňují. Konkrétní postupy přinášejí kapitoly o zakládání nových start-upů či finanční specifika ochrany duševního vlastnictví. „Přidanou hodnotou publikace je nastínění implementace nástrojů řízení, které například umožňují vytipování aktivních členů na instituci, motivaci vědců nebo podporu výzkumné práce jako takové,“ uvedla děkanka.

 Autoři podle ní zahrnuli též případové studie, které nabízejí vhled do procesů a přístupů vybraných institucí v různých částech světa. Přáním autorů je, aby se publikace stala vhodným „vademek“ obsahujícím užitečné tipy na podporu rozvoje transferu technologií a ochranu duševního vlastnictví na univerzitě. 

Autory knihy jsou Petra Marešová, Vladimír Bureš, Růžena Štemberková, Pavla Matulová, Ondřej Krejcar, Josef Toman a Dagmar Škodová Parmová. Vydala ji Univerzita Hradec Králové v nakladatelství GAUDEAMUS.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30