Pět jihočeských nemocnic se ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity podílí na unikátním projektu, který má optimalizovat způsob manipulace s pacienty ze strany zdravotnického personálu.  Právě to, jak se s pacientem fyzicky nakládá, ovlivňuje nejen zdraví ošetřovaného, ale také zdraví sestřiček či lékařů.

Poruchy pohybové ústrojí a svalové obtíže jsou totiž mezi zaměstnanci nemocnic vážným problémem, a to zejména u středního zdravotnického personálu. Manipulace s pacienty je většinou velmi namáhavá práce, která často vede i ke zraněním nebo trvalým následkům. Podle některých studií patří například povolání zdravotní sestry k vůbec nejrizikovějším profesím, pokud se týká vzniku bolesti zad.

I když se pochopitelně nedá ve zdravotnictví lidské práce zcela nahradit technikou a personál bude při manipulaci s pacienty vždy vystaven fyzické námaze, lze fyzické nákládání s ošetřovanými či hospitalizovanými lidmi určitým způsobem optimalizovat. A snížit tak riziko onemocnění či zranění zdravotníků a lékařů na minimum.

 „Personál používá kvalitní manipulační pomůcky, dodržuje bariérovou péči a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale významnou roli hraje také vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech pohybových a komunikačních konceptů,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Cílem projektu, do kterého se zapojily kromě strakonické ještě čtyři další jihočeské nemocnice, je zjistit stav způsobu fyzické manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči v praxi a navrhnout způsoby a implementaci nejnovějších trendů do praxe. „Manipulaci s pacientem vnímáme jako komplexní proces. Sestra i ostatní nelékařský zdravotnický personál manipulují s pacientem po celou dobu jeho hospitalizace mnohokrát denně. Škála procesů, při nichž personál s pacientem musí manipulovat, je široká," zmínil Tomáš Fiala.

Upozorňuje,  že při zmíněné činnosti je zatěžován pohybový aparát personálu, který je výrazně ohrožen vznikem muskuloskeletárních poruch s možným následkem pracovní neschopnosti. „Personál používá kvalitní manipulační pomůcky, dodržuje bariérovou péči a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale významnou roli hraje také vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech pohybových a komunikačních konceptů,“ doplnil předseda představenstva.

V rámci projektu v nemocnicích vznikají videonahrávky různých způsobů manipulace pacientů během ošetřovatelské péče. „Úkolem vzdělávací instituce je přinášet teoretické poznatky do praxe, a proto jsme velice vděční za vstřícnou spolupráci nemocnic, bez které bychom neměli možnost se na zkvalitňování ošetřovatelské péče podílet,“ řekla docentka Marie Trešlová ze Zdravotně sociální fakulty  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Projekt se koná od roku 2019 a končit bude až v  závěru toho letošního.

Nasbírané informace a zkušenosti přímo z praxe by měly pomoci k tomu, aby se studenti a studentky zdravotnických oborů naučili manipulovat s pacienty pomocí ideálních metod a postupů. A vedle zdraví pacientů tak chránili i zdraví své.

To může mít i řadu dalších přínosů jakou jsou menší fluktuace personálu, nákladů na zaškolování a administrativních nákladů, snížení pracovní neschopnosti či zvýšení produktivity zaměstnanců.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30