Některé evropské státy hledají způsob, jak zamezit diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nebo nemohou nechat očkovat proti koronaviru. Řada restaurací totiž například vyhlašuje, že odmítne hosty bez vakcinace, letecké společnosti nebudou údajně neočkované pouštět do letadel. Proto například Německo připravuje zákon, který by zvýhodňování očkovaných nad neočkovanými zamezil. Podle filozofa Daniela Novotného, proděkana TF Jihočeské univerzity a spoluzakladatele vědecké Iniciativy Sníh, se ale nedají výhody pro očkované považovat za diskriminaci. V rozhovoru s INFO.CZ a webem sciencezoom Novotný vysvětluje, proč by měli mít očkovaní ve společnosti určité výhody.

Německá vládní koalice zdůvodňuje chystaný zákaz diskriminace neočkovaných snahou nerozdělovat už tak hodně rozdělenou společnost. Vy s tím nesouhlasíte?

Určitě ne. Zvlášť v zemi, jakou je Německo, mě takový přístup velmi překvapil. Nelze přece srovnávat diskriminaci kvůli barvě pleti či sexuální orientaci s diskriminací odmítačů očkování. To jsou dvě zcela rozdílné věci.

Dobře, ale odmítači očkování mohou namítat, že jde o jejich život a jejich svobodu. Snížení infekčnosti lidí s vakcínou nebylo dosud ještě spolehlivě prokázáno. Tak proč by neočkovaní nemohli létat letadlem, zatímco očkovaní ano?

Pravda je, že zatím máme velmi málo věrohodných důkazů o tom, zda a jak vakcíny proti koronaviru této první generace snižují infekčnost očkovaného. Tedy do jaké míry je  očkovaný člověk infekční pro své okolí. Jasné je zatím pouze to, že vakcína chrání samotného očkovaného. To ale nic nemění na tom, že neočkovaní lidé jsou i tak pro společnost výrazným rizikem. Jednak mohou zcela zbytečně zatížit zdravotní systém, jednak by podle některých studií a odborníků mohli přispět i ke kultivaci smrtnějších mutací viru.

Jak? Tomu nerozumím?

Pokud bude velká část společnosti očkovaná, což se dá předpokládat, může to z ryze evolučního pohledu pochopitelně vést k tomu, že virus bude mutovat do smrtnějších, nebezpečnějších podob. To mezi očkovanými nebude problém, jsou chráněni proti vážným následkům infekce, jakmile ale takto zmutovaný virus  dostane příležitost množit se mezi větším množstvím neočkovaných, může to podle některých odborníků znovu vyvolat velké potíže, minimálně pro zdravotnický systém,

Vraťme se ale k té diskriminaci neočkovaných. Přiznám se, že i na mě působí zákaz vstupu do restaurací nebo do letadel pro osoby, které odmítnou vakcínu, poněkud děsivě. Opravdu podle vás není možné motivovat lidi k očkování méně násilnými metodami?

My tady hovoříme pouze o zákazech, ono se dá ale z druhé strany mluvit spíše o výhodách. Stát by měl mít ve snaze chránit veřejné zdraví právo udělovat benefity lidem, kteří k této ochraně přispívají. Děje se tak v USA i jiných zemích. Pokud Německo v deklarované snaze chránit za každou cenu práva menšiny přizná ochranu lidem, kteří naopak veřejné zdraví poškozují nebo ohrožují veřejné zdraví, pak podle mého názoru vytváří velmi nebezpečný právní precedent do budoucna.

Jaký? Čeho bychom se měli konkrétně bát?

Logicky přece nelze vyjmout očkování proti koronaviru z jiných očkování. Pak by se snadno mohli ozvat třeba odmítači očkování dětí proti spalničkám, zarděnkám nebo dětské obrně, že také oni chtějí právní ochranu. A třeba požadují, aby jejich neočkované děti měly přístup do předškolních zařízení.  Stát by jim ho musel zajistit, aby se necítili diskriminovaní vůči rodičům očkovaných dětí.

Dobře, ale v těchto případech se jedná o povinné očkování, nařízené státem, zatímco proti koronaviru se zatím očkuje na bázi dobrovolnosti…

Ano, to je pravda. Důsledky odmítání ale mohou být velmi podobné. Znovu se vracím k tomu, co by stát měl podporovat. Nemůže třeba zakázat lidem, aby jedli nezdravě a vedli nezdravý způsob života bez pohybu. Stát by ale určitě neměl, pokud má chránit veřejné zdraví, vyjadřovat lidem s nezdravým způsobem života jakoukoliv podporu. A podobné je to i s tím očkováním. Ano, vakcína proti koronaviru není povinná. A možná je tedy i zcela v pořádku, když stát přiznává odmítačům očkování právo iracionální volby až na hranici sebedestrukce. Ovšem to ale neznamená, že by měl tuto iracionální volbu ještě podporovat. Takový přístup by mohl mít důsledky, které si dnes nikdo nedovede ani představit.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30