Hned dva projekty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity uspěly se žádostí o podporu z prestižního grantu Junior Star-21. Grant je určen mladým vědcům s nejdéle osmiletou praxí od dosažení akademického titulu Ph.D. Držitelům grant umožňuje, aby v „poměrně raném stádiu vědecké kariéry dosáhli vědecké samostatnosti“. S jeho pomocí si totiž mohou dovolit spolupracovníky, moderní vybavení i nezávislý program na špičkové mezinárodní úrovni.

Prvním z úspěšných žadatelů o podporu Junior Star-21 je Eva Nováková z PřF JU. Uspěla s projektem, nazvaným „Přenašeči, symbionti a patogeny: komplexní systém mikrobiomů triatom“. Tento projekt je pokračováním práce Novákové a jejího týmu na odhalení vývoje mikrobiomu zákeřnic, krevsajících ploštic, které v sobě přenášejí původce Chagasovy choroby. Touto chorobou trpí jen v jižní Americe podle Světové zdravotnické organizace kolem 12 milionů lidí, zhruba 50 000 na ní každoročně umírá.

Nováková se svým týmem jako první na světě popsala vývoj mikrobiomu pěti druhů zákeřnic, včetně jejich larválních stádií, čímž vytvořila předpoklad pro další studium přenašečů jedné z nejzávažnějších chorob na jihoamerickém kontinentu. Práci týmu z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity proto zveřejnil i prestižní vědecký časopis Microbiome. Grant Junior Star-21 umožní Evě Nováková, aby ve své práci na studiu mikrobiomu zákeřnic a jeho možném vlivu na parazita pokračovala. O výsledky této práce je totiž velký zájem i v zahraničí.

„Grant je vypsán na 5 let s maximálním rozpočtem 25 milionů korun,“ řekla Nováková webu „sciencezoom“. Důkazem úspěchů jejího výzkumu je fakt, že Grantová agentura (GAČR) rozdělila v rámci programu Junior Star-21 finanční podporu jen mezi 30 žadatelů z různých vědeckých oborů, z toho pouze 8 se týkalo přírodovědy a biologie.

Kromě Evy Novákové může s podporou Junior Star-21 počítat i Anne Daebelerová, Rakušanka, které společně s manželem také působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. V žádosti o grant uspěla s projektem: „Objasnění interakce mezi nitrifikací a oxidací metanu…“.

Nitrifikace, tedy přeměna metanu na nitráty, a oxidace metanu jsou dva důležité procesy, probíhající ve všech prostředích, kde je přítomen kyslík. Při nitrifikaci se uvolňují nitráty, při oxidaci se oxiduje metan, který je skleníkovým plynem. V prostředí existují mikroorganismy, které tyto procesy vzájemně propojují a tím dochází k propojení cyklů dusíku a uhlíku. Snižuje se množství metanu, uvolněného do atmosféry a do prostředí se uvolňují nitráty, které mohou sloužit jako zdroj živin pro rostliny.Právě výzkum těchto jevů je podstatou Anne Daebelerové.

Důkazem velkého úspěchu mladých vědců Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je fakt, že z univerzitních pracovišť uspěla při žádosti o grant Junior Star-21 v oblasti biologie a přírodovědy kromě Jihočechů pouze Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30