Vůbec poprvé v historii bude Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hostit  mezinárodní konferenci o filozofii sportu. Desítky odborníků z celého světa vystoupí se svými příspěvky o fenoménu, který provází lidstvo už od antických dob. Konferenci i její program nepochybně ovlivní i současné pandemie nového koronaviru. A to jak v technické, tak „filozofické“ rovině.

Filozofií sportu, tedy tím, jak sport ovlivňuje lidské myšlení i vývoj společnosti se zabývají lidé už velmi dlouho. Největší tradice má tento vědní obor ve Velké Británii, stále populárnější je ale i v dalších zemích Evropy. Vedle Britské společnosti pro filosofii sportu (BPSA) proto vznikla proto v roce 2008 v dánském městě Aarhus i Evropská společnost pro filozofii sportu (EAPS).

V Česku se zatím konference k tomuto, stále diskutovanějšímu tématu konaly zejména v Praze a Olomouci, letos budou ve dnech 22. a 23. října 2020 hostitelem 9. ročníku vůbec poprvé České Budějovice. Konference (Czech Philosophy of Sport Conference) se bude tradičně celá odehrávat v anglickém jazyce a vedle českých na ní vystoupí i zahraniční odborníci.

„Celkem máme 18 příspěvků a 19 přednášejících z České republiky, Velké Británie, Chorvatska, Venezuely, Kanady či Španělska,“ řekl webu sciencezoom Lukáš Mareš z Teologické fakulty JU. Právě tato fakulta bude konferenci hostit.  Kvůli pokračující epidemii koronaviru bude ale z bezpečnostních důvodů celá konference zřejmě tentokrát probíhat „hybridním způsobem“ . To znamená, že část odborníků přednese své příspěvky fyzicky a část virtuálně.

Podle Lukáše Mareše nabídne letošní ročník pestrou paletu témat. Program se dotýká například klasifikace sportu, postavení žen ve sportu, možné závislosti na sportování i například vhledy do antického řeckého sportu.  Už antičtí filozofové totiž  řešili souvislost mezi sportovními aktivitami a takzvaným plnohodnotným životem.

Samotný obor filosofie sportu je v současnosti ve světě etablovanou akademickou disciplínou, která je stále populárnější i v Česku. Postupné formování této disciplíny spadá především do 60. a 70. let 20. století, kořeny jsou však mnohem starší. Nabízí se přitom otázka, k čemu je filosofování o sportu vlastně důležité. „Možnou odpovědí je, že v něm odkrýváme rozměry sportování, které mohou být při letmém pohledu skryté či málo patrné,“ říká Lukáš Mareš.

 Sport v jeho důsledném uchopení může podle něj nabývat rozměru smysluplné aktivity, která je pro lidský život důležitá. Konference se snaží mimo jiné prohlubovat porozumění sportu a odkrývat jeho hodnotové, etické, estetické  i metafyzické rozměry.

Hodnocení významu sportovních aktivit pro celou společnost je přitom důležité i v současné covidové pandemii. Řada odborníků považuje sport v jakékoliv podobě nejen za cestu ke zlepšení fyzické kondice a tedy i posílení imunity, ale také za příspěvek k udržení psychického zdraví. Takzvaná covidová doba ale nabízí i další řadu důležitý otázek, které se vztahem společnosti ke sportu bytostně souvisejí.

V době pandemii se začalo hodně lidí na celém světě například zabývat smyslem profesionálního sportování a horentních odměn vrcholových sportovcům. Řada studií se také zabývá například otázkou, jak sport posiluje v lidech snahu „zápolit“ i v životě se svými problémy čestně a férově nebo jak naopak různé odhalené nepravosti v profesionálním sportu mohou přispět k morálnímu marasmu.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30