Na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích odstartoval 23. ledna 2019 cyklus popularizačních přednášek.

Jejich smyslem je poutavou formou představit filologické, historické a umělecko-kulturální obory, které mohou případní zájemci na Filozofické fakultě studovat.

Oproti klasickým dnům otevřených dveří je tento projekt zaměřen spíše na osobitější formu prezentace. Konkrétní obory totiž vždy osobně představí přední osobnosti Filozofické fakulty, které se vedle výuky podílejí také na soudobém výzkumu. Cyklus je určený primárně pro středoškolské studenty, zúčastnit se ho ale mohou i zájemci z řad široké veřejnosti.

V prvním bloku přednášek, který proběhl už 23. ledna, se návštěvníci setkali hned se dvěma nejvýše postavenými představiteli Filozofické fakulty JU. Od 9 hodin zahájil svou přednášku s názvem „Osud humanitních věd v kontaktu s úspěchy věd o přírodě“ profesor Vladimír Papoušek, v tento den ještě děkan FF JU, který po osmi letech odchází ze své funkce. Téměř symbolicky tak předal slovo svému následovníkovi v pozici děkana, docentovi Ondřeji Peškovi (své funkční období zahájil 25. ledna 2019), který měl od 9:45 přednášku na téma „Současný jazykovědný výzkum: nové obzory a nové výzvy.

Sérii přednášek ukončil v půl jedenácté profesor Petr A. Bílek, který se ve své přednášce „Jak to tenkrát běžel Zátopek“ věnoval literárním a masmediálním obrazům Zátopkova vítězného běhu na 5 000 metrů na OH Helsinky v roce 1952.

V průběhu tohoto roku bude Filozofická fakulta pořádat celkem tři přednáškové bloky, v roce 2020 pak proběhne ještě blok poslední. Každý blok se bude sestávat ze tří až čtyř půlhodinových přednášek.

Počet odborných pracovišť

56

Počet akademických pracovníků

850

Objem získaných grantů

728 milionů

Počet licencí a patentů

30